2. Geestverschijning

Als ik mensen vertelde wat er met me aan de hand was werd er even voor de goede orde meelevend geknikt, maar ging het gesprek al gauw over iets anders. Ze konden er helemaal niks mee. Het leek wel of ik onderdeel was van een 19e eeuw’s rariteitenkabinet . Een geestverschijning of iets anders onverklaarbaars. Ik had het gevoel dat ik een soort variant van de Elephant man was, waar mensen amper naar durfden te kijken. Waar ze snel het gordijntje van dicht trokken, omdat ze zo geschrokken waren van hetgeen ze gezien hadden.

Voor veel mensen was het een te moeilijk gespreksonderwerp en te ingewikkeld. Ik heb me in die tijd oprecht verbaasd over het feit dat de meesten mensen weliswaar belangstellend vragen hoe het met je gaat, maar totaal niet geïnteresseerd zijn in je antwoord. Ik was zo naïef geweest om te denken dat mensen oprechte belangstelling in mij toonden als ze vroegen hoe het met me ging. Dat doe ik zelf namelijk ook. Inmiddels weet ik dat het in veel gevallen een beleefdheidsfrase is geweest.  Mensen verwachten natuurlijk ook niet dat de ander een eerlijk antwoord geeft op de vraag hoe het gaat. “O goed hoor”, is het meest verwachtte antwoord wat op deze vraag volgt. Men weet ook niet zo goed hoe ze moeten reageren als de ander iets zegt in de trant van: “Nou eigenlijk gaat het hartstikke kut” Niet iedereen heeft jarenlang gesprekstechnieken van Dr. Laing bestudeerd op school en leren doorvragen. En ook is niet iedereen even empathisch. Soms vergeet ik dat wel eens.

Mijn nietzijn en mijn welzijn leek wel taboe als gespreksonderwerp. Er werd niet of nauwelijks aandacht aan besteed en ook niet over gepraat. Voor de omgeving was het lastig om geconfronteerd te worden met een fenomeen wat men niet kent. Iedereen was stiekem bang om dit monster zelf tegen te komen. Hij sluimert in ieders leven en kan bij iedereen aan de oppervlakte komen. Iedereen kan namelijk een burnout krijgen. Ook ik…